Povestea noastră

Fundația Română de Neurologie și Epileptologie, RONEP este organizație independentă, neguvernamentală, neconfesională, apolitică și nonprofit, care a luat ființă pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori – persoane cu preocupari științifice, social – umanitare, culturale și caritabile.

Fundația este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 21/1924, celorlalte dispoziții legale în vigoare și cu prevederile statutului fundației, fiind persoană juridică română de drept privat.

Scopul fundației RONEP este determinarea structurilor societății civile, a statului, indivizilor și a altor organisme și organizații interne sau internaționale, să apere drepturile și interesele de orice fel ale persoanelor cu afecțiuni neurologice sau epilepsie, să aloce resursele necesare dezvoltării socio-profesionale, culturale, educative ale acestora, prin orice mijloace specifice cum ar fi: diagnostic modern, tratament, recuperare, recreere, ajutor material nemijlocit.

În acelasi scop Fundația RONEP vizează pregătirea la un înalt nivel a personalului medical mediu și superior, specializat pentru această afecțiune.

Obiectul de activitate al fundației RONEP cuprinde următoarele activități:

Atragerea, pe bază de proiect, de bunuri materiale și financiare pentru finanțarea activităților desfășurate de:

 • asociațiile din domeniul handicapului mintal;
 • pentru proiecte care privesc persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • instituțiile și organizațiile care preiau persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • instituțiile și organizațiile culturale și sportive pentru proiectele care privesc persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;

Desfășurarea de proiecte proprii pentru sprijinirea persoanelor cu afecțiuni neurologice sau epilepsie, cum ar fi:

 • înființarea și finanțarea de centre medicale moderne de diagnostic, tratament și cercetare a afecțiunilor neurologice sau epilepsie;
 • înființarea și finanțarea de centre de recuperare pentru persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • înființarea și finanțarea de case de sănătate și recreere pentru persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • organizarea de activități lucrative pentru persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • organizarea de cursuri pentru instruirea specialiștilor, asistenților sociali, voluntarilor cu preocupări în afecțiuni neurologice sau epilepsie, precum și a întreținătorilor persoanelor cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • organizarea de activități care să sensibilizeze societatea civilă și să influențeze mentalitatea acesteia relativ la persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie.

Alte activități:

 • asigurarea managementului unor organizații și asociații neguvernamentale din domeniul social, educativ, cultural-sportiv, pentru proiecte relative la persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie;
 • facilitarea întâlnirilor și schimburilor de informații între specialiști neurologi și epileptologi din țară și străinătate și cei ce activează în domeniul social, educativ, cultural - sportiv, pe probleme de neurologie și epileptologie;
 • organizarea de simpozioane, mese rotunde, întâlniri și contacte între specialiștii români și străini;
 • traducerea, editarea, tipărirea și publicarea de cărți, reviste, CD-uri și alte materiale audio-video de specialitate, pentru sprijinirea activităților fundației;
 • înființarea unei biblioteci de specialitate în folosul specialiștilor sau a oricărei persoane cu preocupări în domeniul neurologiei și epileptologiei;
 • constituirea de fonduri pentru acordarea de burse de studii specialiștilor neurologi și epileptologi în formare;
 • întreținerea unor relații de colaborare cu alte fundații, organizații și asociații din țară și străinătate.

Oamenii cu suferințe neurologice, atât copiii cât și adulții sunt considerați niște oameni handicapați din toate punctele de vedere. În România, pentru această categorie de boli nu sunt create suficiente centre de diagnosticare sau de tratament. Chiar dacă unii pacienți nu au o evoluție favorabilă a bolii, de cele mai multe ori înteleg ce li se întâmplă atât lor cât și reacția celor din jur.

Noi, prin această fundație încercăm să-i ajutăm, atât prin implicarea persoanelor din domeniul medical în proiecte de diagnosticare și terapie, cât și prin crearea de campanii de educare a populației în înțelegerea acestor boli.

Fiți alături de noi și ajutați bolnavii neurologici din România !

Prof Dr Sanda - Adriana Măgureanu

Medic primar neuro - psihiatrie pediatrică

Membru onorific al "European Pediatric Neurology Society"